Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie oddílu

Historie oddílu

Historie Tenisového oddílu Sokol Lanžhot se začíná psát v roce 1981, kdy se na zahradě u Jožky Šestáka sešla skupina lidí, kteří se v budoucích letech stanou páteří tenisu v Lanžhotě. Z úst pana Jiřího Petrly vzešel návrh na vybudování tenisového kurtu. Původní úmysl byl vybudovat tento kurt na místě pod hřbitovem vedle tehdejší klubovny Svazu mládeže. Protože bylo potřeba na stavbu kurtu sehnat peníze, byly osloveny některé organizace působící tehdy v obci. S největší podporou se setkali při jednání s Tělovýchovnou jednotou Sokol Lanžhot, vedenou panem ing. Deziderem Kováčem. Tělovýchovná jednota však měla dvě podmínky. Bylo to vybudování kurtů na pozemku TJ a oficiální založení tenisového oddílu fungujícího pod ČSTV. Jako nejvhodnější místo pro stavbu tenisových kurtů byl vybrán areál Sokolského stadionu v místě tréninkového škvárového hřiště fotbalového oddílu, které však již nevyhovovalo svému určení. Ještě v tomto roce byl oficiálně založen Tenisový oddíl Sokol Lanžhot. Prvním předsedou byl zvolen ing. Jiří Ciprys. Dočasně byly pro potřeby tenisového oddílu zprovozněny tři kurty na betonové ploše areálu. Již od počátku existence tenisového oddílu se jeho členové začali věnovat práci s dětmi. První akcí, ještě v roce 1981, bylo uspořádání Turnaje žáků, spojeného s kondičními testy.

V následujícím roce byla zahájena výstavba dvou kurtů. Tyto práce, které financovala  TJ Sokol Lanžhot probíhaly brigádní formou v tzv. akci Z, za výrazné pomoci členů výboru TJ a členů ostatních oddílů. Současně dostal tenisový oddíl k dispozici některé místnosti v budově stojící v blízkosti tenisových kurtů  dočasně využívané k pronájmu.

Rok 1983 vstupuje do historie oddílu jako rok zahájení závodního hraní tenisu v Lanžhotě. Do okresního přeboru smíšených družstev je přihlášeno družstvo dospělých hráčů.

V roce 1984 tenisový oddíl pokračuje ve zvelebování a úpravě okolí tenisových kurtů. Probíhá vybudování odrazové zdi. Do soutěží družstev je přihlášeno také družstvo žáků pod vedením a trénováním pana Františka Bartoše. Na výboru TJ probíhají první debaty o vybudování sportovní haly v areálu Sokolského stadionu.

Rozmach a rostoucí zájem o tenis v Lanžhotě pokračuje také v dalších letech. V roce 1985 a 1986 tenisový oddíl pokračuje v pořádání různých místních turnajů. V soutěžích družstev zaznamenáváme v roce 1986 první úspěch v kategorii dospělých, v podobě druhého místa v okresním přeboru. TJ zakupuje tomuto družstvu sadu teplákových souprav. Na výroční konferenci TJ jsou oceněni hráči Jiří Hostina, Michal Beránek, Soňa Nováková a za práci s dětmi František Bartoš. Začíná se uvažovat o výstavbě dalších dvou tenisových kurtů.

S vyrovnaným rozpočtem, 7379,- Kčs, a s novým předsedou, kterým se stává Jiří Hostina vstupuje tenisový oddíl do roku 1987. Oddíl má v této době již 30 členů, z toho 20 registrovaných hráčů. Pořádá Okresní přebory žactva, kde dosahuje úspěchu Eva Adamová za účast v semifinále dvouhry a za vítězství ve čtyřhře spolu s Kateřinou Svobodovou z Břeclavi. V soutěžích družstev dospělí vyhráli okresní přebor a o postup do vyšší soutěže je připravilo až v kvalifikaci družstvo z Veselí. Tenisový oddíl je také oceněn z ČSTV, které mu uděluje tehdejší titul Vzorný oddíl 1.stupně. Jsou zahájeny práce na výstavbě dalších dvou kurtů. Firma Drupos Břeclav projektuje pro TJ sportovní halu v areálu na Sokolském stadionu.

Rok 1988 zahajuje tenisový oddíl poprvé tréninky ve sportovní hale v Brodském. Předsedou oddílu je jmenován Vojtěch Hakala. Tenisový oddíl za výrazné podpory TJ, kde se stal předsedou pan František Bartoš, dokončuje výstavbu  nových kurtů, které byly slavnostně otevřeny 8.5.88 za účasti delegátů z  TJ, MNV, ONV a JTS. Dále probíhá položení obrubníků a panelů na příjezdové cestě ke kurtům, budova dostává nový nátěr. Na všech těchto brigádách tenisový oddíl odpracoval v tomto roce úctyhodných 1150 hod. Neustává ani aktivita oddílu ve sportovní činnosti. Tenisový oddíl uspořádal kromě místních turnajů Okresní přebory žactva a dospělých.

Také v roce 1989 pokračuje tenisový oddíl v brigádách jak v tenisovém areálu tak v areálu TJ Na Šlajsi, kde se podílel na výstavbě golfového hřiště. Správcem tenisového areálu se stává pan Kloupar. Cena za pronájem kurtu v té době činí 24,- Kčs/hod. Požadavek T.O. o zvýšení příjmů nad rozpočet ve prospěch oddílu je Tělovýchovnou jednotou zamítnut. Tenisový oddíl pořádá Krajské přebory žáků a dorostenek.

V roce 1990 se na kurtech tenisového oddílu Sokol Lanžhot opět pořádají okresní přebory žactva. Pavel Svačina vítězí ve dvouhře a Radka Šupinová dosáhne finále dvouhry a vítězství ve čtyřhře. V té době oddíl pořádá tenisovou školu pod vedením Františka Bartoše. Družstvo dospělých opět vybojovalo vítězství v okresním přeboru, ale o postup do vyšší soutěže prohrálo v kvalifikaci s Hodonínem. V roce 1990 se poprvé uskutečnilo přátelské utkání proti Drossingu.

V roce 1992 se presidentem tenisového oddílu stává Jan Uhlíř.

Družstvo dospělých vítězství v soutěži zopakovalo také v roce 1993, ale znovu o postup přišlo v kvalifikaci, tentokrát ve Vracově. Pana Kloupara ve funkci správce nahrazuje Miroslav Sláma.

V následujících letech se tenisový oddíl začíná potýkat s s nedostatkem podpory pro tento sport ze strany TJ. I přes tyto problémy však dále pokračuje v brigádní a sportovní činnosti. V roce 1994 je uspořádán 1.ročník celoroční soutěže Lanžhot-Cup.

V roce 1995 tenisový oddíl zaznamenal další úspěchy, především v soutěžích jednotlivců. Pavel Svačina se stal vítězem okresního přeboru dospělých i dorostu, Richard Hekl zvítězil v turnaji mladšího žactva, který pořádal náš oddíl a Zdenek Nečas vybojoval  finále okresního přeboru ve dvouhře starších žáků. Vítězkou okresního přeboru ve dvouhře starších žákyň se stává Hrubá Martina, která se ve finále utkala se svou sestrou Lenkou. Stávající president oddílu Jan Uhlíř má velký podíl na zahájení každoročního vydávání výsledkové listiny, která výrazně přispívá k archivaci údaju o činnosti celého oddílu až do dnešních dnů.

Finanční problémy oddílu vrcholí v roce 1996, kdy podstatnou většinu nákladů na provoz oddílu nesou na svých bedrech členové oddílu. I přes to tenisový oddíl přihlašuje do soutěží další družstvo dospělých. Jeho učinkování v soutěžích však bude trvat pouze dva roky.

V roce 1997 se presidentem oddílu stává Miroslav Sláma. Ve vedení TJ stále není vážný zájem o financování tenisu v Lanžhotě. Další problémy vznikají spolu s  přetrvávajícími spory o pozemky v areálu Sokolského stadionu s Obcí sokolskou.

Tenisový oddíl se však stále snaží být aktivní. V roce 1997 přistupuje k celkové rekonstrukci tenisových kurtů. Správcem je pan Miroslav Sláma st. V tomto roce i v roce 1998 přetrvávají problémy s financováním tenisového oddílu. Problémy se projevují i poklesu členské základny, především mezi mládeží. Je to vlivem nezájmu členů o práci s dětmi.

V roce 1999 jsme poprvé od založení oddílu do soutěží družstev nepřihlásily družstvo žáků. Tenisový oddíl dostává na rok 1999 od TJ na výdaje částku pouze 26.000,- Kč. Presidentem oddílu se stává Dalibor Kováč. Nejdůležitějším úkolem v této době byla finanční a sportovní stabilizace oddílu. Díky iniciativě členů se daří koncem roku sehnat peníze od Městského úřadu na nové oplocení kurtů.

Tyto práce probíhají na začátku roku 2000. Díky změně, která proběhla ve vedení TJ se situace v oddíle postupně zlepšuje. Koncem roku 2000 tenisový oddíl zahajuje zatím největší stavební akci v historii oddílu, kterou je přestavba celé stávající budovy sloužící oddílu jako klubovna, šatny, sociální místnosti i jako skladiště. Všechny práce jsou prováděny především brigádní formou. Největší podíl na této přestavbě nese pan Oldřich Holobrádek a pan Dezider Kováč. V těchto letech se počet odpracovaných brigádnických hodin pohybuje průměrně kolem 750 hod/rok. V této tradici tenisový oddíl pokračuje až do současnosti. K výraznému zlepšení velmi zanedbaného stavu areálu Sokolského stadionu přispěla Tělovýchovná jednota ustanovením správce, kterým se stává Emil Hrubý.

V roce 2002 žákovský tenis v Lanžhotě začíná psát novou kapitolu. Trénování žáků se ujímá Tomáš Bartoš. Téměř okamžitě je zaznamenán nárůst členské základny. Tenisový oddíl v tomto roce poprvé pořádá  týdenní Tenisové soustředění žáků.

Do soutěží  družstev jsou v následujících letech postupně každý rok přihlašována další družstva. V současnosti máme v soutěžích řízených JTS přihlášeno jedno družstvo dospělých a tři žákovská. Další dvě družstva hrají soutěže neregistrovaných hráčů. Dobrá práce s mládeží se projevuje tím, že v současné době všechna družstva postoupila do vyšších soutěží. V následujících  letech se vystřídali na postu správce tenisových kurtů Radek Janík, Tomáš Bartoš a Antonín Ciprys.

V roce 2004 tenisový oddíl znovu pořádá oficiální turnaj mladšího žactva. Úspěchu v něm dosahuje Hanka Kováčová finálovou účastí ve dvouhře. V následujících letech pořádá Tenisový oddíl oficiální turnaje ČTS ve všech žákovských kategoriích.

V roce 2006 zaznamenáváme další úspěchy naší mládeže. V kategorii staršího žactva je to finálová účast Hanky Kováčové ve dvouhře a spolu s Andreou Kostkovou ve čtyřhře na turnaji v Brně-Mokré. Největšího úspěchu v dorostenecké kategorii dosahuje Petr Gál, který zvítězil na turnaji v Lanžhotě jak ve dvouhře tak i ve čtyřhře a to spolu s Adamem Záhradníkem z Břeclavi.

Vzorná pořadatelská práce oddílu se projevuje velkým zájmem hráčů zúčastnit se turnajů v Lanžhotě. Na turnaj staršího žactva se v tomto roce přihlašuje 90 dětí. Aby náš oddíl tento počet startujících zvládl, pronajímá kurty ve Tvrdonicích a v Břeclavi. Tento argument, rostoucí členská základna tenisového oddílu a také zvýšený zájem o tenis mezi rekreačními hráči jsou důvodem k úvahám o výstavbě dalších dvou tenisových kurtů. Jednání mezi TJ Sokol Lanžhot a Městským úřadem končila dříve na nevyřešených sporech s Obcí sokolskou o pozemky v areálu Sokolského stadionu. Problém se podařilo oběma institucím vyřešit již v roce 2005, kdy město Lanžhot odkoupilo tyto pozemky. V této době tenisový oddíl získává od Městského úřadu příslib na vybudování dalších dvou kurtů. Tento slib však ztroskotal na problémech s financováním celé výstavby. Protože provoz a další rozvoj celého tenisového oddílu velmi závisí na výstavbě dalších kurtů, doufáme, že i tento problém bude vyřešen v co možná nejkratší době.

Za Tenisový oddíl Sokol Lanžhot
Dalibor Kováč